European Waste Prevention Week (#EWW launch event)

European Waste Prevention Week (#EWW launch event)

On 26 November, the Barcelona Metropolitan Area (AMB) carried out surveys on the segregation of biowaste, its value and public awareness of global warming in the municipal market of La Concepción in Barcelona. The WaysTUP! project was approached by the citizen, Cesca dos Santos Bartomeus, who gave us a workshop on food and healthy cooking and explained how to preserve food so that it does not spoil so quickly.

Setmana europea de Prevenció de residus (event de llençament)

El passat 26 de novembre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va fer enquestes sobre la segregació del bioresidu, el seu valor i la conscienciació ciutadana respecte a l’escalfament global en el mercat municipal de la Concepció de Barcelona. Es va apropar el projecte WaysTUP! al ciutadà, la Cesca dos Santos Bartomeus que ens va fer un taller d’aprofitament alimentari i cuina saludable i es va explicar com conservar els aliments perquè no es facin malbé tan ràpid.

SHARE IT!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Subscribe to our newsletter: